Marta Gliszczyńska

Marta Gliszczyńska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Absolwentka psychologii na SWPS i Sussex University. Brała udział w rocznym programie szkoleniowy Stowarzyszenia OPTA „Staż” oraz dwu-letnim programie stażowym dla terapeutów Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jest w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji, posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZLO przy ul. Jagiellońskiej. 

Posiada doświadczenie pracy w środowisku biznesowym i korporacyjnym. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.