Marta Gliszczyńska

Marta Gliszczyńska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par. Pracuje w podejściu psychodynamicznym.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji, posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Par i Rodzin Laboratorium Psychoedukacji.

Odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZLO przy ul. Jagiellońskiej. Brała udział w rocznym programie szkoleniowym Stowarzyszenia OPTA „Staż” oraz 2-letnim programie stażowym dla terapeutów Towarzystwa Pomocy Młodzieży. 

Absolwentka psychologii na SWPS i Sussex University.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Posiada doświadczenie pracy w środowisku biznesowym i korporacyjnym.