Elżbieta Kaniewska

Elżbieta Kaniewska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Kontakt: 502 352 633

W Ośrodku Psychoterapii „Więź” pracuje z osobami dorosłymi i parami.

Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskała certyfikat psychoterapeuty w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Zdobyła licencję trenera II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”. Pracowała 20 lat w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie uczestnicząc w jej zakładaniu. Wiele lat prowadziła warsztat umiejętności wychowawczych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Pedagogium – Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Współpracowała z wieloma instytucjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem OPTA (jako współzałożyciel i członek komisji rewizyjnej), Fundacją im. St. Batorego, Fundacją CEL.

Prowadziła szkolenia nauczycieli, pedagogów i psychologów w zakresie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. Kierowała dwuletnim programem szkolenia młodych profesjonalistów.

Jest współautorką programów profilaktycznych dla szkół „Zanim spróbujesz” i wyróżnionego w konkursie CODN „Jak polubić naukę”. Pracowała 15 lat w Ośrodku Terapii i Rozwoju Gestalt w Warszawie prowadząc terapię indywidualną dorosłych i warsztaty. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Liderskiej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.