Anna Jaworska

Anna Jaworska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, par oraz konsultacje wychowawcze.

Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i coachingowo-mentoringowe. Jest certyfikowanym coachem ICC i Analytic-Network Coach. W swojej pracy łączęyróżne podejścia i modele, bazując głównie na nurcie psychodynamiczno-systemowym. Ukończyła program szkoleniowy Stowarzyszenia OPTA „Staż” oraz całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu terapii rodzin prowadzonych przez S. Minuchina „Strukturalna terapia rodzin” oraz M. Atkinson „Family coaching”.

Odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii na UW, Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Rodziny oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

Współpracowała z: IP – Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Fundacją Ewy Błaszczyk A kogo,  Fundacją Bliżej Dziecka, Centrum Edukacji Liderskiej oraz Ośrodkiem Empatika w Otwocku.