Agnieszka Kostiuk

Agnieszka Kostiuk

PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA

Kontakt: 661 484 786
a.kostiuk.gabinet@gmail.com

Od 2006 do 2016 roku pracowała w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie. Współpracowała również z Fundacją Centrum Edukacji Liderskiej.

Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

W Ośrodku Psychoterapii WIĘŹ pracuje z osobami dorosłymi, parami i rodzinami w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi również psychoterapię online.

Swoją pracę poddaje regularnym superwizjom prowadzonym przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów.