Adam Radecki

Adam Radecki

W Ośrodku Psychoterapii Więź pracuje z parami, rodzinami oraz osobami dorosłymi.

Przez ponad 20 lat pracował w Specjalistycznej Poradni OPTA. Prowadził tam psychoedukację i psychoterapię z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Absolwent 3-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz Curriculum – kompleksowego szkolenia w psychoterapii prowadzonym w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pracuje w podejściu ericksonowskim, łącząc perspektywę strategiczną i systemową.

Swoje kompetencje zawodowe do pracy terapeutycznej podnosi na superwizji i dalszych szkoleniach organizowanych głównie przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

+48 691 538 623