Oferta i cennik

Oferta i cennik

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to spotkania, które mają pomóc w ustaleniu czy psychoterapia może być pomocna w rozwiązaniu zgłaszanych problemów. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu psychoterapii odbywa się zazwyczaj kilka spotkań, w czasie których rozmawiamy o powodach zgłoszenia, motywacji i możliwości podjęcia psychoterapii. Jest to też dobra okazja do zadania pytań i rozwiania wątpliwości na temat przebiegu i organizacji dalszych spotkań. Jeśli psychoterapeuta oraz pacjent zdecydują się na podjęcie współpracy, omawiają wstępne cele terapeutyczne. Ustalają też kontrakt terapeutyczny, czyli zbiór zasad i reguł, których będą przestrzegać w trakcie wspólnej pracy.

Czas trwania: 50 minut
Cena: 170 – 220 zł

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest to spotkanie dwóch osób – psychoterapeuty i pacjenta, oparte na zaufaniu i życzliwości. To rozmowa i przestrzeń, służąca stworzeniu bezpiecznej relacji, w której osoba doświadczająca trudności, kryzysu, cierpienia może z pomocą terapeuty zmienić swoje życie.

Podjęcie decyzji o terapii nierzadko jest związane z przeżywaniem niepokoju, wątpliwości „czy to mi może pomóc”, „czy ktoś może mnie zrozumieć”. Budując kontakt z terapeutą pacjent uczy się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia i pragnienia, identyfikować to co ogranicza i poszukiwać tego co wspiera w rozwoju. Osoba będąca w terapii poszerza rozumienie siebie i świata ją otaczającego. Psychoterapeuta aktywnie uczestniczy w tej wyjątkowej podróży do wnętrza pacjenta, jest to proces dynamiczny i wymaga czasu.

Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 50 minut.

Czas trwania: 50 minut
Cena: 170 – 220 zł

Konsultacje wychowawcze

Na konsultacje zapraszamy rodziców i opiekunów, którzy:

  • chcą pomóc dzieciom lepiej odnajdować się w skomplikowanym świecie emocji i relacji międzyludzkich
  • chcą wesprzeć dzieci, które przeżywają rożnego rodzaju kryzysy, trudne momenty
  • niepokoją się o rozwój swoich relacji z dziećmi, tracą z nimi kontakt, nie potrafią się porozumieć
  • zastanawiają się, jak lepiej rozumieć i komunikować się ze swoim dzieckiem
  • martwią się, że zachowanie ich dzieci odbiega od normy, bądź jest dla nich niebezpieczne

W bardzo wielu sytuacjach można pomóc dzieciom bez ich udziału w spotkaniach z psychologiem. Rodzice, jako najważniejsze osoby w życiu dziecka, mające na nie największy wpływ, nierzadko mogą być kluczem do zmiany zachowania, postaw bądź przeżyć ich dzieci. Ich akceptująca, spokojna postawa, zrozumienie, poprawa umiejętności wychowawczych mogą przynieść dziecku ogromną ulgę i w znaczącym stopniu poprawić jego funkcjonowanie.

Donald Winnicott pisał, że nie trzeba być idealną matką, wystarczy być matką wystarczająco dobrą. Ale w wirze codziennego dnia, czasami nawet to może być bardzo trudne. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i opiekunów do wspólnej pracy nad byciem „wystarczająco dobrym rodzicem”.

Czas trwania: 50 minut
Cena: 170 – 220 zł

Terapia par 

Pomaga w uzyskaniu lepszego porozumienia między partnerami w istotnych sprawach wynikających z i dotyczących bycia razem: wspólnego zamieszkania, zaproszenia na świat dzieci, modelu wychowywania dzieci, intymności i lojalności, finansów, sposobu spędzania wolnego czasu, kontaktów z rodzinami pochodzenia. 

Może służyć podjęciu ważnych życiowych decyzji lub w emocjonalnemu poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami. Wspiera wzajemne poznanie, buduje relację między dwoma niepowtarzalnymi osobami, pomagając im odnaleźć korzystną dla nich równowagę między autonomią i zależnością.

Celem jest zdrowy, satysfakcjonujący dla obu osób związek, a w sytuacji, kiedy w rodzinie są lub mogą pojawić się dzieci, by relacja między dorosłymi mogła być oparciem dla dzieci, a nie odwrotnie. W terapii uczestniczą obydwoje partnerzy na równych prawach i obowiązkach.

Sesje odbywają się w rytmie nie częściej niż raz na tydzień i nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzone są przez 1 lub 2 terapeutów, i trwają 60 lub 90 minut.

Czas trwania: 90 minut – 270 zł
Czas trwania: 60 minut – 220 – 250 zł 

 

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to najczęściej spotkanie wszystkich, mieszkających ze sobą członków rodziny. U podstaw takiej formy terapii leży przekonanie, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególne jej elementy (członkowie rodziny) oddziałują na siebie tworząc niepowtarzalną mapę rodziny, w której każda z osób „pracuje” na rzecz owego systemu.

Rodzina zmienia się w czasie, zmieniają się potrzeby i zadania jej członków, doświadcza  różnych sytuacji kryzysowych (np. śmierć jednego z jej członków, utrata pracy, rozwód) – bywa, że  poradzenie sobie ze skutkami tych zmian jest trudne. Wtedy często w rodzinie pojawia się silne napięcie, trudno ze sobą rozmawiać o tym, co się dzieje. Taka sytuacja może  powodować m.in. przeżywanie specyficznych trudności przez jednego z domowników (często, choć nie zawsze jest to dziecko). Problemy takiej osoby wpływają na cały rodzinny system ale i ów system wpływa na powstawanie i utrzymywanie się zaburzenia. Również relacje między członkami rodziny wpływają na funkcjonowanie pozostałych osób, a z kolei przeżywanie ich funkcjonowania oddziałuje na relacje w rodzinie.

Terapia rodzinna pozwala zobaczyć taką zależność, pomaga rodzinie otworzyć się na nowe doświadczenia (np. związane z przeżywaniem zmian) a także wspiera rozwój nie tylko rodziny ale i każdej osoby ją tworzącej. Terapia rodzinna pomaga również przejść rodzinie przez różne sytuacje kryzysowe, związane z rozwojem rodziny (np. dorastanie i usamodzielnianie się dzieci) oraz sytuacyjne (np. śmierć, rozwód, choroba, utrata pracy).

Czas trwania: 90 minut
Cena: 300 zł